top of page

🗻🎏
嚟到第四批嘅·日 系 御 守 福 袋·嚕!

感謝大家支持💛
最後搶購價:$28/1 🐾(原價: $38)
全部款都好靚!年頭好運到年尾🎐

總共有22款咁多㗎!已擺highlight 👈🏻

♡︎ 祈福·健康·平安·財運·事業·學業·愛情·友誼·家庭 ♡︎ 等祝福!

呢個價第二度一定搵唔到
仲要咁高質 店主趁住新年回饋俾大家
售完即止🔥

並附送御守專用保護套💖
絕對細心耐用起值!
 

🗻🎏 · 日 系 御 守 福 袋 ·

HK$38.00 一般價格
HK$28.00銷售價格
    bottom of page