top of page

🗻🌸
話咁快到最後一批·日 系 御 守 福 袋·

最後搶購價:$28/1 🔥(原價: $38)
全部款都好靚!係咪全部都想要晒呢🎐

總共有22款咁多㗎!已擺highlight 👈🏻
並附送御守專用保護套💖
絕對細心耐用起值!

♡︎ 祈福·健康·平安·財運·事業·學業·愛情·友誼·家庭 ♡︎ 等祝福!

就嚟到情人節👩‍❤️‍👨 
快啲買嚟送俾另一半同佢屋企人啦💕
#倍感幸福 

呢個價同呢啲款喺出面都好難搵到
仲要咁高質 店主趁住新年回饋俾大家
售完即止😘

祝大家
全年都順利健康😁💪

🗻🌸 · 日 系 御 守 福 袋 ·

HK$38.00 一般價格
HK$28.00銷售價格
    bottom of page