top of page

❥歡迎訂造❥
-
必選嘅無痕橡筋 ⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾
-
𝑁𝑒𝑤 民族幾何圖紋橡筋 · SH21
🌿📸📸
-

Price: $35/1條;$100/3條 👑


店內所有布料皆可自由訂造產品
歡迎提供尺寸訂製✔️
-
❥❥❥全人手製作 心思十足
橡筋有𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑙𝑒💖
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑁𝑂𝑊
-
#歡迎訂製 
我哋店每樣產品都係全人手整咖!
多謝支持本土handmade💌
-
歡迎 IG DM 查詢!💛

<民族幾何圖紋💠>橡筋

HK$35.00價格
    bottom of page